Portahead godkjenner havner

RSO Portahead valgt til sårbarhetsvurdering og sikringsplan for norske havner.


En godkjent sikringsorganisasjon (RSO) må benyttes for å utarbeide PSA (havnesårbarhets-vurdering). Senere må en annen RSO benyttes til å lage PSP (havnesikrings-plan), hvis dette er et krav fra Kystverket.

RSO Portahead er godkjent til både å produsere PSA og PSP – til en fast pris.

EU-Direktiv 2005/65 ”Om styrket sikkerhet i havner” av 26. oktober 2005 tar utgangspunkt i ”ISPS-konseptet”, men har som formål å styrke sikringen i de deler av havnen som ikke er dekket av Forordning 725/2004. Dette vil si tilstøtende land- og sjøområder der det finner sted havnerelatert aktivitet.

Norske havner forholder seg til Kystverkets forskrift av 3.juli 2007.

Sverige har idag 240 EU-havner, Danmark 84, mens Norge har på gang en storstilet godkjenning etter EU-direktiv 2005/65. Mange norske havner, som Stavanger havn Risavika, Sandefjord, Oslo, Borg, har alle ambisjoner om å bli de første norske havner godkjent etter EU-direktivet. Dette krever sikringsplanverk som går utover de enkelte havneterminaler og sikring av bakland, mellom-områder og felles sjøområde.

Link til en streng tolkning av EUs havnesikringsdirektiv Kystverket

Recent Posts
Recent Comments
    Archives
    Categories