Våre tjenester

TromsoPortahead tilbyr grunnleggende ISPS-tjenester knyttet til sårbarhetsvurdering, sikringsplan og kan i tillegg tilby

– HMS-prosedyrer og rutiner iht. interkontrollforskriften

– HMS-rapportering iht. brann- og eksplosjonsvernforskriften, rapportering av farlige stoffer iht. DSB-krav

– Datasikkerhetshåndbok iht. gjeldende forskrifter

– Perimetersikring

– Krav fra oljeindustrien til havneanlegg ift. OCIMF Marine Terminal Information System (MTPQ, MTMSA, SIRE), samt ISGOTT prosedyrer

– Årlige øvelser og revisjoner i havner og havneanlegg

– Alle revisjoner av sikringsplaner skal forholde seg til de nye kravene i ny Havnesikringsforskrift når planverk oppdateres løpende.

Portahead har et praktisk samarbeid med RSO Plankonsult vedrørende PFSO/PSO-kurs iht IMO Model Course 3.21, samt bistand med nødvendige RSO-oppgaver som bl.a. utgjør kvalitetssikring og innsending til Kystverket.

 

 20131010

Recent Posts
Recent Comments
    Archives
    Categories