Mapping services

Excellent and up-to-date maps are a key issue in order to do a vulnerability analysis properly. Portahead offers the production of digital maps and orto photos.


Utarbeidelse av kart basert på lavhøyde flyfoto. Et grunnlag for sårbarhetsanalysen er gode og oppdaterte kart. Bistand i produksjon av digitale kart og ortofoto basert på digitale bilder tatt fra lav høyde med Mini – UAV. Denne metoden for datafangst gjør det mulig å kartlegge alle ønskede detaljer med stor nøyaktighet. Fordelen med denne metoden er at sensorbærer kommer til på alle steder. Kartene kan leveres på ønsket format slik at de lett lar seg integrere i  sikkerhetssystemene.

Etter gjennomført datafangst med Mini-UAV utarbeides en geografisk korrekt 3D modell av anleggene med fotorealistiske overflater. Disse modellen vil kunne benyttes videre i sårbarhetsanalyse, sikkerhetsplanarbeid og under eventuelle operasjoner ved et anslag mot havnen.

Som ledd i overvåkning og sikring av havneanlegget kan Mini – UAV utplasseres permanent inne på område. Dette autonome flygende kamera vil kunne være tilgjengelig 24-7. Dersom det skjer noe uforutsett vil vaktpersonell kunne aktivere det flygende kamera fra alarmsentralen. Mini – UAV klargjør seg selv i en fjernstyrt hangar og flyr seg selv til den delen av havnen som er utsatt. Den vil hele tiden sende levende video i realtid til vaktsentral og annet personell. Systemet kan bestykkes med enten dagslys video, lavlys video eller IR kamera. Mini – UAV systemet kan også benyttes ved planlagt visuell inspeksjon av infrastruktur som er vanskelig tilgjengelig  eller som innebærer fare for mannskap.

Recent Posts
Recent Comments
    Archives
    Categories