Sikkerhetskurs

PORTAHEAD tilbyr nå sikkerhetskurs for PSO, PFSO, terminaloperatører og havneadministratorer i havnesikkerhet, forskrifter og lovverk.


Kursene vil ha en varighet på drøye fem timer, og de vil bli arrangert lokalt der flere havner kan melde seg på.

Blant temaene kan nevnes:

  • Beredskap og sikkerhetsorganisering i Norge
  • Rollefordeling i havnen
  • Sikkerhetsnivåer
  • Beredskapsressurser
  • Lover og forskrifter

Interesserte kan i første omgang sende en epost til post@portahead.no eller ta kontakt pr telefon 85 39 75 29.

Recent Posts
Recent Comments
    Archives
    Categories