Samarbeidspartnere

Noen av Portaheads samarbeidspartnere:


 

 

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) er en del av regjeringens helhetlig satsing på informasjonssikkerhet i Norge. NorSIS jobber for at informasjonssikkerhet skal bli en naturlig del av hverdagen

 

 

LTL er en selvstendig interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i NHO- systemet. LTL organiserer hovedtyngden av norske transportindustribedrifter innenfor logistikk, spedisjon og skipsekspedisjon, samt beslektet næringsdrift i tilknytning til havne- og terminalrelatert virksomhet. LTLs hovedarbeidsområder er næringspolitikk, arbeidsgiverspørsmål, opplæring/kurs, juridisk rådgivning, miljøpolitikk, helse, miljø og sikkerhet.

 

Flere samarbeidsprtnere kommer her.

Recent Posts
Recent Comments
    Archives
    Categories